Time: Tuesday 26.09.2017, 14.15–15.00

Room: C115

Speaker: Lars-Petter Helland

Title: Er blokkjede-teknologi noe vi kunne/burde undervist på bachelorgraden?

Abstract:

Seminaret kan være en intro til blokkjede-teknologi med formålet å få i gang en diskusjon om dette er noe vi kunne/burde undervist. Seminaret er ment å være ikke-teknisk. Seminaret er på norsk.