Tid: Tirsdag 16.01.2018, 14.15–15.00

Rom: C115

Foredragsholder: Atle Geitung

Tittel: Hvorfor fungerer ikke åpne kontorlandskap? Hva skal til for at åpne kontorlandskap fungerer bedre enn celle-kontor?

Bakgrunn:

Temaene jeg tenker å ta opp er mine erfaringer i forhold til ulike kontor-løsninger, hva som har fungert og hva som ikke har fungert, og hvorfor. Og jeg skal kommentere forskningsrapporter mot åpne løsninger. Og også i forhold til det motsatte! Vi trenger litt diskusjoner her på instituttet!