Tid: Tuesday 09.05.2017, 14.15–15.00

Rom: C114

Foredragsholder: Omid Mirmotahari

Tittel: System for automatisk individuell faglig begrunnelse og tilbakemelding

Bakgrunn:

Bakgrunnen for foredraget er disse sakene i Khrono https://khrono.no/campus/2017/03/automagisk-pilot og https://khrono.no/kvalitet/2017/02/sensursystem?nav=forside

Foredragsholder er fra Institutt for informatikk ved UiO og forskergruppene i Nanoelektronikk og Robotikk og intelligente systemer (https://www.mn.uio.no/ifi/personer/vit/omidmi/):

Han har vunnet en rekke priser for undervisning:

Priser
2013 – Årets foreleser, kåret av studentene, pris delt ut at Fagutvalget ved Informatikk
2009 – Årets foreleser, kåret av studentene, pris delt ut at MIKRO studentforening.
2009 – Best paper award, IMECS, Hong Kong.
2009 – NFA – prisen for formidling av realfag
2007 – Instituttlederens pris for årets initiativtaker
2006 – Vinner at NOKUTs Utdanningskvalitetsprisen
2005 – Vinner av prisen for godt læringsmiljø – UiO
2003 – Instituttlederens pris for årets nyinkommer