Time: Tuesday 07.06, 14.15–15.00

Bitcoin

Room: F119, Kronstad

Speaker:  John Christian Edvard Grieg, HiB

Title: Bitcoin og disruptiv finansteknologi – Hva er bitcoin og hvordan fungerer det, bakgrunn og muligheter

SlidesBitcoin og disruptiv finansteknologi

Abstract:

Bitcoin – representerer en ny valuta og en teknologi for handel og godkjenning av transaksjoner med håndfaste verdier. I seminaret vil vi se på bakgrunnen for Bitcoin, penger og bokføring før vi går inn på noen av de tekniske sidene ved Bitcoin. Vi vil også se litt å de praktiske sidene ved bruk av Bitcoin. Bitcoin representerer en ny teknologi for verdioverføring og danner grunnlag for en rekke andre anvendelser – slik som sertifisering av diamanter. Mot slutten vil det bli tatt opp hvordan man kan programmere og utvikle nye tjenester basert på denne teknologien. Helt til slutt litt om uttrykket fintech hvor Bitcoin bare er en del.