Har du tenkt på å ta en master i teknologi?

Høsten 2023 starter HVL opp en ny 2-årig og tverrfaglig mastergrad som kombinerer anvendt datateknologi og ingeniørvitenskap.

Du som har bachelorgrad i ingeniør- eller naturvitenskap (elektro, automatisering, informasjonsteknologi, bygg, maskin, marin, kjemi, brann, anvendt matematikk, …) kan ta denne masteren å få et påbygg innen datateknologi og digital transformasjon. Der er videre mulighet for fordyping innen ingeniørfag.

Videoen nedenfor gir en kort introduksjon til studiet – og informerer også om hva du skal være oppmerksom på i forhold til valgemner på bachelorgraden din for å kunne bli tatt opp på utdanningen.

VIA LENKEN HER FINNER DU OPPDATERTE slides som presenterer studiet: ../wp-content/uploads/2022/11/HVLNyMaster_AnvendtDatateknologiIngeniorVitenskap_version3.pdf

 

Dersom du har spørsmål så ta kontakt